layer

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Az utódok gondoskodása

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

Fekvőbeteg Osztályaink

Belgyógyászat

Mozgásszervi Rehabilitáció

Krónikus Belgyógyászat

Ápolás

Hospice

Geriátria

layer

Járóbeteg ellátás

Diabetológia

Reuma

Nőgyógyászat

Szemészet

Kardiólógia

Urológia

Angiológia

Pajzsmirigy

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

VIP

Egy és kétágyas erkélyes szobáink állnak az Önök rendelkezésére.

layer sublayer

Betegek

 

 


_

 

 

  
 

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a MAZSIHISZ Szeretetkórház 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége

MAZSIHISZ Szeretetkórház,

1145. Budapest, Amerikai út 53-55

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Neve: Sztancs László EV

e-mail cím:  adatvedelmi.tisztviselo@szeretetkorhaz.hu.hu

 

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/17 rendeletének 6. cikk (1) c) és b) pontja alapján

 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.

                                                                                                                                                      

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a Recepción a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 

 • név
 • születési név
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó, vagy gondnok neve, telefonszáma

 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyonvédelmi célból kamerákat helyezett ki épületének különböző pontjain. A kamerafelvételek adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik a munkáltató jogos érdeke alapján

 

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük.
 • a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb 3 napig tároljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az az alábbi jogok illetik meg:

 

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

 

Tájékoztatás a MAZSIHISZ Szeretetkórház honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

Társaságunk honlapja a weboldal használata során nem használ sütiket (cookie)  A látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat

• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

MAZSIHISZ Szeretetkórház az egészségügyi feladatok ellátásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe. 

 

Neve: Sztancs László EV

Elérhetősége: informatika@szeretetkorhaz.hu

Neve: PDK Kft.

Elérhetősége: toth.arpad.pdk@gmail.com

Neve: MED-INFO-ART Kft.

Elérhetősége: med.info.art@gmail.com

Neve: 3 IN1 HOSTING Bt.

Elérhetősége: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a MAZSIHISZ Szeretetkórház címére vagy elektronikusan az adatvedelmi.tisztviselo@szeretetkorhaz.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a betegfelvételi irodánkban, és a kórház honlapján www.szeretetkorhaz.hu is.

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.

 

Elérhető nyomtatott formában, a betegfelvételi irodában, és a kórház honlapján,  www.szeretetkorhaz.hu  is.

 

 

Elérhető: ITT
 

_

A MAZSIHISZ Szeretetkórház orvos-igazgatója állás pályázatot hirdet egy fő belgyógyász szakorvos, vagy közvetlenül szakvizsga előtt álló kolléga részére. Gerontológiai szakvizsga, vagy ilyen irányultságú munkatapasztalat , illetve érdeklődés előnyt jelent. Nyugdíjas szakorvos jelentkezését is várjuk teljes munkaidős foglalkoztatásba

 

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben

megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

 

 

Elérhető: ITT

                    
 
 


_