Peszách

Peszách ünnepről:

„Az első hónap 14. napján Peszách van az Örökkévalónak, e hónapnak 15. napján van az ünnep. Hét napon át pászkát (máceszt) kell enni.”  /Mózes IV. 28. 16-17.

Csak tórai értelemben 7 napos az ünnep, a jom tov séni sel gálijot értelmében nálunk 8 napos. Peszách ünnepünk 8 napból áll, az első kettő és az utolsó kettő a főünnep,és  a  középső  négy fél – ünnep. Az  első két estét  széder estének  nevezzük. Széder maga  a  szó  rendet jelent,  mert meghatározott program pontok szerint végezzük az est  szertartását: Káddés, Uröhác, Kárpász, Jáchác. 


Peszách második estéjétől számolunk Sávout ünnepig  49 napot, ez az omerszámlálás. Az omerszámlálás 33.napja a Lágbáomer.

Peszách  ünnepünknek három elnevezése ismeretes:

  1. Peszách-az elkerülés ünnepe,
  2. Chág-hámácot-a kovásztalan kenyér ünnepe,
  3. Zömán Chéruténu-a szabadság  ünnepe, 

Peszách -a Piszéách  szóból jön aminek jelentése elkerülés , átugrás, sántikálás, – az elsőszülöttek halálakor Egyiptomban a halálangyala elkerülte, átugrotta  Izraelfiainak a házát és ott nem  vesztek el az elsőszülöttek. 

„És fölszedte a nép tésztáját, mielőtt megkelt volna, sütőteknőit bekötveruháikba vállaikon.” /Mózes I.12. 34/” 

Az  egyiptomi  kivonulásnál  az  egyiptomiak  annyira  sürgették  országuk  elhagyására  Izrael  fiait, hogy  nem  volt  idejük, hogy megkelesszék a kenyerüket és így kovásztalanul rakták batyuikba  amelyeket a tórai szöveg szerint később megsütöttek kovásztalan lepénnyé és azt ették.


„És megsütötték a tésztát, amelyet kihoztak Egyiptomból…..” /Mózes I. 12.39./


Pészach 2023 / 5783 további információk az ünnepről:
ITT