Hospice

HOSPICE TEAM A MAZSIHISZ SZERETEKÓRHÁZBAN

A MAZSIHISZ Szeretetkórházban működő hospice teamet 2001 elején indította a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, az Amerikai Joint és a luxemburgi kormány alapította Nazi Persecutee Relief Fund (Nácizmus Üldözöttjeit Segítő Alap) támogatásával, hogy az otthoni szakápolási és gondozási programját ezzel kiegészítse.

Intézményünkben a team tagjai nemcsak tanácsokkal segítik az ápoló személyzet munkáját, hanem bekapcsolódnak a mindennapi betegellátásba. Ezzel Magyarországon egyedülálló hospice gondozási formát alakítottunk ki.

Tekintettel arra, hogy a csoport betegei között megtalálhatók idősebb és fiatalabb korosztályú betegek is, fontos, hogy a MAZSIHISZ Szeretetkórházban létrehozott team csak kiegészíti a betegek magas szintű kórházi ápolását, így nem kerülnek külön osztályra, hanem az addig megszokott környezetükben maradnak. A team szemléletformálást végez a hagyományos egészségügyi ellátásban, ugyanakkor költségkímélő is, mert nincs szükség külön osztály megnyitására, és a team által biztosított ellátás külön többletszolgáltatásként jelenik meg.

A csoport közvetíti a hospice szellemiséget, a mentális jólét biztosítását a testi komfort biztosítása mellett. A hospice team kialakított egy olyan gyakorlatot, amelyben központi szerepet kapott a hospitalizálódás megelőzése. A csoport által szervezett és lebonyolított közösségi programokon, rendezvényeken nemcsak a hospice team terminális állapotú betegei vehetnek részt, hanem a kórházban fekvő többi beteg is.

A hospice team célja:

  1. A súlyos, illetve végstádiumú daganatos betegek és családtagjaik holisztikus támogatása szakszerűen képzett, interdiszciplináris csoport segítségével.
  2. Konzultatív segítségnyújtás és szaktanácsadás a kórházi személyzet számára.
  3. A hospice szellemiség közvetítése, szemléletformálás.

Működési követelmények:

  1. A csoport minden tagja részt vett hospice palliatív képzésen. Az új tagok szakmai képzését folyamatosan szervezzük.
  2. A csoport minden tagja heti egy alkalommal részt vesz esetmegbeszélő csoporton, valamint az időszakonként megszervezett szupervíziókon.
  3. A hospice betegek ellátását a kórházi adminisztrációhoz kapcsolódó dokumentációban és az irodai számítógépen is pontosan dokumentálják.
  4. A felvétel, a gondozás, valamint a gondozás megszüntetése a kórház vezetőivel, illetve a személyzettel egyetértésben történik.
  5. Megfelelően kialakított és felszerelt helyiség (iroda) áll rendelkezésre.

A 2001- 2004-ig terjedő időszak volt a tulajdonképpeni tanulási szakasz. Az alapítványi finanszírozás lehetővé tette, hogy több munkatárs is dolgozzon a teamben (orvos, mentálhigiénikus szakember, 2 szociális munkás, 3 hospice szakápoló, zeneterapeuta, gyógytornász). Akkori célunk a csoport tagjainak képzése, elfogadtatása és beilleszkedése a kórházi rendszerbe, bemutatkozás és csatlakozás a magyar és nemzetközi hospice szervezetekhez. Rendszeresen részt vettünk képzéseken, kongresszusokon.

Az OEP-hez benyújtott pályázat eredményeképpen a MAZSIHISZ Szeretetkórház 2004. október 1-jén tíz hospice ágyra nyert OEP-befogadást. Ezzel teljesült a team megalakulásakor megfogalmazott egyik fontos, alapvető célkitűzésünk

A jelen:

Az OEP-befogadás óta 6 év telt el. Még szorosabb az együttműködésünk a kórházi dolgozókkal, az adminisztrációban és a betegellátásban egyaránt.

Heti rendszerességgel tartunk esetmegbeszélést, amin a csoport összes tagja részt vesz. Az esetmegbeszélésen felvesszük a betegeket, kicseréljük a betegekkel kapcsolatos információinkat, kialakítjuk a gondozás és a hospice ellátás stratégiáját. Saját dokumentációnkat, statisztikánkat rendszeresen vezetjük a számítógépben. Az OEP-befogadás óta a kórházi ápolási dokumentáció részeként is megjelennek a hospice team dolgozóinak megfigyelései, észrevételei.

A betegfelvétel a kórház vezetőségével való egyeztetés után történik. A MAZSIHISZ Szeretetkórház hospice teambe való jelentkezés esetén nincs várólista, hiszen a mögöttünk álló intézményi háttér felveszi belgyógyászati osztályra a beteget, így elhelyezése megoldott. Amint lehetőség nyílik rá, a hospice csoport által ellátott betegek közé kerül.

A csoport finanszírozása az alapítványi támogatás megszűnésével teljes egészében a kórházra hárul. Az OEP által juttatott összeg nem volt elég ahhoz, hogy a csoport változatlan formában működjön tovább. A MAZSIHISZ Szeretetkórház vezetősége azonban fontosnak és jónak tartotta a csoport tevékenységét, szerette volna a magas szintű betegellátást tovább folytatni. Így a szociális munkásokat, a csoportban dolgozó pszichológust kórházi állományba vette, s ők a hospice-ban adódó feladataikat részmunkaidőben végzik. A hospice szakápolók helyett nyugdíjas ápolók biztosítják a nővéri munkát. Ennek ellenére a csoport finanszírozása még így is veszteséges, de hiánypótló volta miatt a kórház felvállalta és felvállalja ezt a feladatot, hogy a terminális állapotú betegek minőségi, szakmai ellátása megvalósuljon. A hiányzó forrásokat a MAZSIHISZ Szeretetkórházért Alapítvány pályázatokon nyert pénzzel próbálja pótolni.

A „gyógyító” egészségügyben nincs helye a végstádiumú betegek ellátásának. A házi beteggondozás csak a családdal együtt képes a folyamatos ellátásra, gondozásra. A beteg családtagjainak és barátainak fizikailag, anyagilag és lelkileg is nagy terhet jelent a haldokló kísérése. Amennyiben a beteg ezt szeretné – és a család képes ezt biztosítani -, az otthonmaradást segíteni kell, hiszen a beteg életminőségének fontos része a pszichés-szociális háttér stabilitása.

Azonban a családtagok elfoglaltságai, fizikai vagy pszichés elfáradásuk gyakran szükségessé teszi az intézményi felvételt. A holisztikus betegellátásban megjelenik a hozzátartozók támogatása, segítése is, mind a terminális állapotú beteg kísérése közben, mind a halál utáni gyászfeldolgozásban.

A terminális állapotú beteg megéli a változásokat, a kiszakadást eddigi közegéből, családi vagy baráti környezetéből. A kórházunkban kialakult ellátási forma lehetővé teszi, hogy a beteg ne elkülönítve feküdjön, hanem betegtársai között. Segítünk, hogy itt is tartozzon egy közösséghez, és ha állapota engedi, akkor részt vehet a csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken, a csoport által szervezett zenei programokon. A MAZSIHISZ Szeretetkórház egyházi kórház, rendszeres hitéleti tevékenység folyik a Templomkörzet szervezésében.

Letölthető dokumentumok:
Hospice füzet I.:  Magyar   English                        
Hospice füzet II.: Magyar

Elérhetőségek

Intézményi elérhetőségek:
Címünk: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 42.
TEL:+36-1-814-2400
Központi e-mail címünk: igazgatosag@szeretetkorhaz.hu

Fekvőbeteg felvétel

Fekvőbeteg felvételi ügyintézés kizárólag
munkanapokon 8-14 óra között.

06 (1) 814-2430 | 06 (30) 155-8294
Orvosok, asszisztensek